زانستی جۆگرافیا

Boston University Geography & Environment

BU Geography & Environment

سةردانى مالبةرى زانكوى بوستون خوارةوه كليك بكه

ئيره كليك بكه

+ نوشته شده در  2008/10/2ساعت 1 PM  توسط هوشیار  | 

نةخشةى کیشوةرةکان

Click on Picture to go to India-Pakistan Links         

بو وةركرتنى زانيارييه  شارةوةكان دةربارةى كيشوةرةكان سةردانى ئةم مالبةره بكه له خوارةوه كليك بكه

ئيره كليك بكه

+ نوشته شده در  2008/10/2ساعت 12 PM  توسط هوشیار  |